İsra Suresi, 107-111 (Kuran bütün dünyaya gelmiştir)

 

ADNAN OKTAR'IN A9 TV VE KAHRAMANMARAŞAKSU TV'DEKİCANLI SOHBETİ

(16 MAYIS 2011; 00:30)

ADNAN OKTAR:MaşaAllah. Bak diyor ki Cenab-ı Allah Kuran’da, İsra Suresi, 107. Ayet. Şeytandan Allah’a sığınırım. Dinleyen kardeşlerimizin de şeytandan Allah’a sığınması gerekiyor, onu hatırlatıyorum. De ki: ‘İster ona inanın,  Kuran’a ister inanın, ...ister inanmayın: O, daha önce kendilerine ilim verilenlere okunduğu zaman,daha önce kendilerine ilim verilenler kimler? Hıristiyanlar ve Museviler. Ne yapıyorlarmış? ...çenelerinin üstüne kapanarak secde ederler."diyor Allah. Hakikaten de Museviler de, Hıristiyanlar da yüzükoyun yatıyorlar secdeye. Bizim secdemiz gibi değildir onların yaptığı secde. Yüzükoyun uzanıp, çenesi yere gelecek şekilde, böyle uzanıyorlar. Bakın  ...çeneleri üstüne kapanarak” yüzü yerde bu şekilde, tam uzanıyorlar yani, ellerini de açarak. Ve derler ki: Rabbimiz Yücedir, Rabbimiz'in va'di elbette gerçekleşmiş bulunuyor." Kuran’a bakış açıları böyledir Ehl-i Kitap’ın, diyor Allah. “Çeneleri üstüne kapanıp ağlıyorlar ve (Kur'an) onların huşu (saygıdolu korku)larını arttırıyor.Kuran’a karşı duyarsız olmuyorlar. Ne yapıyorlar? Bak; “çenelerinin üstüne kapanıp ağlıyorlaro kadar coşuyorlar, Kuran’ın gerçekleri karşısında...ve (Kur'an) onların huşu (saygıdolu korku)larını arttırıyor.” Ne diyor bazı adamlar? Hıristiyanlara, Musevilere Kuran hitap etmez. Müslümana mı hitap ediyor sadece? Tabii ki onlara da hitap eder, herkese hitap ediyor. Olur mu öyle şey? Budist’e de, müşrike de, hepsine hitap eder. Bütün dünyaya geldi Kuran.

ALTUĞBERKER: Resim gösterebilirim Hocam, uygun görürseniz.

ADNAN OKTAR: Evet.

ALTUĞBERKER: Hıristiyanların yere kapanmaları.

ADNAN OKTAR: Evet, bakın ayette belirtilen bu.

ALTUĞBERKER: Musevilerin de bu şekilde Hocam.

ADNAN OKTAR:Tam boylu boyunca uzanıyorlar. De ki: Allah, diye çağırın, 'Rahman' diye çağırın, ne ile çağırırsanız; sonunda en güzel isimler O'nundur.Namazında sesini çok yükseltme, çok da kısma, bu ikisi arasında (orta) bir yol benimse." Bazen namaz kılanlar kendi sesini duymuyor, ben görüyorum camide, başka yerlerde; nasıl oluyor, yanına geliyoruz, hiçmümkün değil, böyle şey olur mu? Yanındaki kişinin duyacağıkadar olmasılazım, bakın  ayette ne diyor Cenab-ıAllah: Namazında sesini çok yükseltme, çok da kısma,hiçduyulmuyor ve birçok kişi de bunu yanlışbiliyor. Kendi dediğini duymuyor, kendi dediğini duyacak, böyle olmaz. Kendi dediğini duyunca, yanındaki insan da onu duyar. Bitişiğinde olan insanın duyacağıgibi olmasılazım. ...bu ikisi arasında (orta) bir yol benimse. Ve de ki: ‘Övgü(hamd), çocuk edinmeyen,’”Hz. İsa (a.s.) Allah’ın çocuğu değildir. ...çocuk edinmeyen, mülkte ortağıolmayan ve düşkünlükten dolayıyardımcıya da (ihtiyacı) bulunmayan Allah'adır." İnsanlar düşkünleşebiliyorlar. Allah hiçbir zaman için düşkün olmaz, hiçbir şekilde uyumaz, hiçbir şekilde acze düşmez, sonsuzdur, sonsuz güce sahiptir. Ve O'nu tekbir edebildikçe tekbir et.Allahuekber, inşaAllah. O'nu tekbir edebildikçe tekbir et.” Ezanda Allah tekbir ediliyor, namazda tekbir ediliyor, inşaAllah. Yüceliğini, büyüklüğünüsöylemişoluyoruz, inşaAllah. Manen büyük Allah, manen. Büyük deyince hacim anlamında değil. Manen büyüktür, çünküAllah zaman ve mekandan münezzehtir. Zaman ve mekan bizim için, inşaAllah. Cenab-ıAllah hem zamanın içindedir, hem dışındadır. Hem mekanın içindedir, hem dışındadır. Her yeri kuşatmıştır, tecellisi olarak, Zatıdeğil. Zatı’nıbiz hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Ne cennette; sonsuza kadar bilemeyeceğiz. Zat’ınıancak Kendisi bilir Allah. Allah’ın Kendini bildiği gibi bilemeyiz. Allah’ın bizim bilmemizi istediği kadar bilgiyi alacağız biz. Allah’ın Kendini bildiği gibi bilmek için, haşa Allah olmak lazım. Ancak Allah Kendini bilir ama bize istediği kadar bilgi veriyor, bizim anlayacağımız kadar bilgi verir, inşaAllah.

Bakın, o konuyu anlamazdan gelen Hocaefendiler Kuran’ın bu hükmünüçok iyi bilmeleri lazım. Demek ki Ehl-i Kitap, Hıristiyanlar ve Museviler Kuran okunduğunda, duyduklarında boylu boyunca secdeye kapanıyorlar. Ve “gözlerinden yaşgelir, o kadar sevinirler”diyor Allah. Samimi bir insanın Kuran’ıanlamamasımümkün mü? Ne kadar büyük bir nimet, saf vahiyden oluşan bir Kitap’a tabi olmak ne kadar büyük kolaylık. Öbüründe nakletmişşahıs. “Sen ne diyorsun?”“Ben böyle diyorum”. Markos’a göre böyle, Luka’ya göre böyle, dört ayrıkitap. Dördüde birbiriyle çelişkili. Diyorlar ki; ortak noktada ittifak ediyorlar,  öyle şey olur mu? Kuran’daki ayetler nasıl? Saf vahiy. Çelişki var mı? 6666 ayette hiçbir çelişki yok. Bilimle çelişen bir yer var mı? Hiçyok, mükemmel, inşaAllah. Cennet, cehennem açıklamalarınasıl Allah’ın? Mükemmel. Kader mükemmel anlatılıyor, her şey mükemmel anlatılmış. Yazık günah değil mi? Sen insanlara tahrif olmuşkitap veriyorsun. Bir gencin eline öyle bir kitap veriyorsun, nasıl anlayacak onu, nasıl kavrasın?

2011-08-13 19:59:19

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top